AYURVEDA

Tina's - Wellness for you

Ayurveda - Kunskap om livet

Vad är Ayurveda?


Ayurveda är sanskrit och det betyder ”Kunskap om livet”. Ayurveda ingår i de Vediska böckerna, där ingår även Yoga. Ayurveda är en mångtusenårig gammal visdom för naturlig hälsa och inre utveckling.  Den har tillämpats främst i Indien men även i Nepal, Tibet, Sri Lanka och Indonesien i mer än 5000 år. Fram till 1800-talet var Ayurvedan det huvudsakliga hälsosystemet i Indien, under 1900-talet kom den västerländska sjukvården.


Idag har Ayurvedan kommit tillbaka mer och mer. I Indien finns både Ayurvediska sjukhus och västerländska sjukhus, där samarbetar de båda sjukhusen. En Ayurvedisk läkare (Vaidya) har en lång akademisk utbildning, 6 – 10 år, de läser allt på sanskrit för att bebehålla den ursprungliga kunskapen. All kunskap/erfarenhet är nedtecknad i sanskrit och oftast på palmblad. Ett Ayurvediskt sjukhus botar sjukdomar precis som de västerländska men Ayurvedan har ett helhetstänkande och ser till hela individen.


Kroppskonstitution/doshor obalanser


Allt som vi rekommenderar inom Ayurveda bygger på lång erfarenhet av olika obalanser. Vi utgår från vilken dosha/kroppskonstitution som just du har, och vilken dosha som har en obalans. Utifrån det perspektivet kan vi ta fram hur just du ska leva för att må bra.


 Vata, Pitta, Kapha


De tre doshorna Vata, Pitta och Kapha symboliserar de tre olika kroppskonstitutionerna inom Ayurveda. Alla människor har mer eller mindre av de olika doshorna. Man föds med en viss kroppskonstitution men den kan ändras under livets gång beroende på hur du lever. En obalans ger ofta ett överskott av någon annan dosha. Varje dosha har unika egenskaper som du kan läsa om här. Alla människor är unika och har sitt värde men vi har olika egenskaper, och det kan ibland skapa problem om vi går runt i livet och tror att alla fungerar på samma sätt.


Vata

En vata person är oftast konstnärlig och kreativ med livlig fantasi. De kan ibland ha svårt att omsätta sina idéer i praktiken eftersom de ständigt får nya visioner och idéer. En vata person är alltid på väg.


En vata person passar för kreativa och sociala yrken. Men skall undvika alltför tunga arbeten eftersom det oftast inte finns den styrkan uthålligheten. Framför allt undvika natt och skiftarbeten.


En vata person får lätt problem med tarmarna i form av trög mage eller förstoppning.

Vatapersonen behöver värme och regelbundenhet i sin vardag för att må bra.


Pitta

Pitta personen är en vaken och mycket målinriktad person med gott minne, pitta personen är ofta ganska aktiv.


Pitta personen passar för yrken som kräver intellektuell skärpa, effektivitet och tydlighet, de har ofta ledaregenskaper.


Pitta personen bör undvika yrken med dedlines eller prestandakrav och hög press då en pitta lätt går upp i stress och förlorar humöret.


En pitta har ofta svårt för värme/hetta och föredrar svalka. En pitta person kan ha svårt att se sin begränsning och kan driva sig själv till en utbrändhet.


Kapha

En Kapha person är ofta lugn och samlad, stabil och pålitlig. Behöver längre tid för att fatta beslut men behöver heller därför inte ångra ett beslut. Har ett mycket gott minne, hastar aldrig iväg utan är lite mer eftertänksam.


En kapha person passar till alla yrken som kräver styrka, lugn och uthållighet.


För en kapha är det viktigt med motion då de har lätt att bli överviktiga.


Balans


Enligt Ayurveda handlar allt om balans i kropp, själ och sinne. En person som är i balans mår bra och har hälsan.


Yoga och Ayurveda


Inom Ayurveda förespråkar man yoga och vi använder till exempel yogans andningstekniker.


Yoga har också sitt ursprung i Indien och i de Vediska böckerna och är en vetenskap för att skapa harmoni mellan kropp och sinne. Ordet yoga kommer från verbet ”yuj” på sanskrit, som betyder ”att förena”. Tanken är att man förenar kroppen och sinnet, och på ett högre plan, sitt medvetande med det universella medvetandet. Yoga kombinerar fysiska rörelser med andning och meditationstekniker för att skapa fysisk och psykisk hälsa.


Yogaställningarna (asanas) utformades för att vitalisera och balansera kroppen och dess funktioner.  Andningstekniken (pranayama) bygger på konceptet att andningen är källan till liv och energi (prana) i kroppen. Med hjälp av yogaställningar och andning kan vi uppnå ett balanserat sinne och en stark kropp. Asanas och pranayama är också viktiga för att förbereda kropp och sinne för meditation. Genom yoga lär vi oss att fokusera på nuet och får redskap som gör att vi lättare kan hantera vardagens stress och påfrestningar.


Inom Ayurvedan använder vi oss av andningsövningar/meditationer som är hämtade från yogan.


Yoga är ett livslångt åtagande som inte fokuserar på mål och resultat, utan snarare på att uppleva en resa mot inre frid och frihet.


Ayurveda är ett livslångt åtagande för att bibehålla hälsan.


© Copyright 2018 All Rights Reserved. Tina's - Wellness for you

FOLLOW US AT FACEBOOK

CONTACT US

Rönnbärsvägen 6, Dalsjöfors

Tel: 070-247 50 73